„Szankovits Tibor nívódíjas népi iparmûvész valamint fiai Viktor és Örs készítik a világszerte elismert Kakasos Késeket. A két fiú elmondhatja magáról, hogy apjuk, nagyapjuk, dédapjuk és ükapjuk is késkészítõ mesterek voltak már az 1800-as évek elejétõl kezdve.”

Õseink hagyományait megõrizve kézmûves technológiával az évszázadok alatt kiforrott szakmai fogások felhasználásával készülnek alkotásaink.

Fontosnak tartjuk, hogy a magyarság gazdag forma és díszítõ világát megõrizzük, ápoljuk, és tudásunk szerint gazdagítsuk. Minden munkánkat a népi iparmûvészeti tanács zsûri számmal látta el.

Pengéinkbe a nevünket és családunk védjegyét a Kiskakast kovácsoljuk.

Az évek során számos elismerésben részesültünk. A legutóbbi a Kodály Zoltán közmûvelõdési díj, amit 2008 január 12.-én a Magyar Tudományos Akadémián vehettünk át.
A hagyományos igényes késeket szeretõ és a ritkaságokat gyûjtõk egész sora köztük közismert személyiségek a világ minden tájáról törzsvendégként keresik fel a szentendrei KÉSESHÁZ MÚZEUMOT.